Uit vers uitgelekte documenten blijkt dat ACTA een comité krijgt dat het verdrag naderhand kan aanpassen, over geschillen beslist, piraterij definieert en toeziet op naleving en uitvoering van de ‘afspraken’.

Het omstreden Anti-Counterfeiting Trade Agreement ACTA zal een permanent stuurcomité (Oversight of Steering Committee) krijgen. Dit moet een soort politburo worden dat verregaande macht heeft om allerhande zaken rond het bindende handelsverdrag te regelen. Ook mag het niet-overheden uitnodigen deel te nemen. Dat blijkt uit conceptteksten waarop Knowledge Ecology International de hand wist te leggen.

Verdrag veranderen en regels maken
Het comité mag naderhand aanpassingen maken op delen van het verdrag dat de deelnemende landen nu uitonderhandelen. Effectief zou dat betekenen voor deelnemende landen dat zij op hoofdlijnen beslissen, maar de commissie vervolgens details kan invullen en veranderen.

Wanneer die macht tekort schiet mag het ‘ACTA-instituut’ voorstellen maken het verder “te ontwikkelen” of “uit te breiden”. Zulke veranderingen zouden dan wel leiden tot een nieuwe versie van het verdrag, die dan weer moet worden goedgekeurd.

Ook mag deze dienst “richtsnoeren” opzetten voor het implementeren van het handelsverdrag en aanbevelingen doen hoe de uitvoering het beste kan worden uitgevoerd..

Geschillen beslechten
Maar behalve regels maken, mag dit voorgestelde comité ook geschillen beslechten, doordat ze “disputen die kunnen voortkomen uit de interpretatie of toepassing” van het verdrag mogen “adresseren”. Wat technieken als piraterij worden gezien zal de dienst identificeren en vervolgens bewaken.

Daarnaast krijgt de commissie een voorlichtende taak. Zo moet ze landen overhalen zich aan te sluiten bij ACTA en “best practices” delen.

De rollen van de commissie voor een handelsverdrag zijn opmerkelijk, omdat de regels boven Nederlands recht staan. Naast regels maken, bemoeit het bureau zich namelijk ook met de uitvoering van die regels en het beslechten van geschillen. Dit soort taken zijn in het Nederlands recht gescheiden.

Strafrechtelijke uitbreiding
Uit een andere gelekte passage blijkt dat de definities voor strafrechtelijke vervolging flink breed zijn, een voorstel van de EU, zo schrijft Knowledge Ecology International.

In een debat met het Europees Parlement werd gezegd dat het straffen zich zal richten om commerciële inbreuk, maar uit de voorgestelde tekst blijken hier twee cruciale haken en ogen aan te zitten.

Ten eerste wordt niet alleen de inbreuk zelf strafbaar gesteld, maar ook het uitlokken, faciliteren en aanmoedigen (inciting, aiding and abetting).

Ten tweede hanteert ACTA een uiterst brede definitie van ‘commerciële inbreuk’, want daar onder vallen ook “significante inbreuken zónder het directe of indirecte oogmerk van financieel gewin.” Bepalend is dus alleen de schaal van inbreuk en maakt het niet uit of iemand beter van piraterij wordt.

Omdat hier ook sprake is van strafrecht betekent dat een uitonderhandeld ACTA-verdrag voor dat gedeelte door de Tweede Kamer moet worden getoetst.

Transparantie als sluitstuk
In april wordt ACTA verder besproken op een bijeenkomst in Wellington, Nieuw Zeeland. Een belangrijk onderdeel voor het Europees Parlement is de transparantie. Daartoe heeft het parlement recentelijk bijna unaniem een resolutie aangenomen.

En dat onderwerp is inderdaad op de agenda van de volgende onderhandelingsronde gezet, zo blijkt uit de uitgelekte agenda. Helemaal aan het eind, na ruim vier dagen vergaderen, zal er anderhalf uur over transparantie worden gesproken.

Het Ministerie van Economische Zaken kon tijdens het weekend nog niet inhoudelijk reageren op bovenstaande kwesties.
Bron: webwereld.nl